365 Publishing

Vasteras, SE

365 Publishing creates relevant content for your brand in digital and printed channels. We work in a wide range – tourism, export/global business, local and regional b2b, medtech, human resources and public transportation. Your business goal is our guide. Here on issuu you can see one part of what we do - printed magazines. Swedish: Contentskapande mediaföretag med en bred portfölj av uppdrag inom besöksnäring, export, business, medtech och kollektivtrafik. Vi skapar relevant content för ditt varumärke och verksamhet oavsett kanal. Vi arbetar utifrån dina affärsmål. Hela ansvaret kan du tryggt lägga på oss.

https://www.365publishing.se