Het Branche Bureau

Naarden, NL

HBB is een fullservice dienstverlener voor branche-, beroeps-, patiëntenverenigingen en stichtingen. Onze kennis, expertise en netwerken zetten we in om verenigingen en stichtingen succesvol te laten zijn. We werken vanuit persoonlijk contact, samenwerking en partnership. Wij hebben een zeer diverse portefeuille met onder andere een focus op zorg en welzijn, klimaat en duurzaamheid en veiligheid.

https://www.hbb.nl