Bebin Izbor

Belgrade, RS

Ideja prilikom kreiranja časopisa ’’’Bebin izbor’’ je bila da budemo od koristi sadašnjim i budućim roditeljima i njihovim bližnjima. Nadamo se da ćemo u tome i uspeti! Sadržaj časopisa je edukativno/informativnog karaktera, sa mnogo korisnih informacija koje će pomoći roditeljima u fazama pre i posle porođaja, pa sve do druge godine deteta. Tematski smo kreirali časopis kako bismo Vam pomogli da što lakše i pravilnije prođete kroz faze tokom trudnoće i odrastanja deteta od 0 do druge godine. Naravno, bez naših stručnih saradnika i prijatelja časopis ne bi bio isti, pa ćete ovde dobiti obilje saveta i stručnih informacija od pedijatra, psihologa, ginekologa, nutricioniste i babice.

https://www.bebinizbor.com