Fundacja Bęc Zmiana

Warszawa, PL

Bęc Zmiana tworzy tunel dający szansę przepływu energii, idei, myśli między twórcami a odbiorcami, i nawzajem. Nie zajmujemy się interpretacją. Zajmujemy się tunelowaniem. ---------------------------------------------------- Notes.na.6.tygodni to magazyn prezentujący to, co najnowsze i zarazem najciekawsze w najnowszej polskiej sztuce, architekturze i dizajnie. Obszerny, bogato ilustrowany dział Orientuj się! prezentuje informacje o aktualnych wydarzeniach w całym kraju. Do tego w każdym numerze solidna porcja wywiadów z twórcami, badaczami, animatorami kultury współczesnej. Notes stawia sobie za cel włączanie czytelników do debaty publicznej na tematy związane ze sztuką, architekturą, dizajnem, aktywizmem społecznym. Magazyn jest bezpłatny i dostępny w ponad 200 miejscach w całej Polsce, w popularnych galeriach i kawiarniach. Notes.na.6.tygodni ukazuje się od 2003 r.

http://beczmiana.pl