Broeders van Liefde

Gent, BE

De Broeders van Liefde zijn een internationale congregatie en organisatie, die zich op verschillende maatschappelijke domeinen engageert. In België zijn de Broeders van Liefde vooral actief op de domeinen zorg (geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg), ortho(ped)agogische zorg, sociale economie, buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs (kleuter-, lager, secundair).

https://www.broedersvanliefde.be